Статут асоціації сільських, селищних рад Дрогобицького району Львівської області

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Асоціація сільських, селищних рад Дрогобицького району Львівської області (в подальшому Асоціація) – є недержавним, неприбутковим добровільним об’єднанням органів місцевого самоврядування, яке створюється з метою організації взаємодії та співпраці територіальних громад сіл, селищ Дрогобицького району Львівської області   та їх органів для більш ефективного здійснення функцій і повноважень місцевого самоврядування, захисту прав та інтересів територіальних громад, забезпечення вирішення питань місцевого значення, розв’язання проблем соціально-економічного та культурного розвитку  територій Дрогобицького району.

1.2.     Для досягнення цієї мети Асоціація:

– вносить на розгляд органів державної влади, місцевого самоврядування та інших органів питання, що являють спільний інтерес для територіальних громад і створених ними органів місцевого самоврядування в районі;

  • об’єднує і спрямовує зусилля членів Асоціації на захист порушених чи обмежених прав територіальних громад, повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до Конституції і законів України, надає своїм членам необхідну правову допомогу;
  • вносить у встановленому порядку пропозиції до проектів законів України та чинних нормативних актів, направлені на їх вдосконалення;

– співпрацює з районною радою і районною державною адміністрацією у вирішенні питань, що являють спільний інтерес, подає пропозиції до проектів рішень і розпоряджень цих органів щодо питань, які зачіпають інтереси місцевого самоврядування на рівні сіл, селищ;

– ініціює перед регіональними та місцевими органами виконавчої влади проведення консультацій щодо проекту рішення про місцевий та регіональний бюджет на відповідний рік, положень нормативно-правових актів, що стосуються бюджетного процесу;

– приймає участь у виборчому процесі в рамках діючого законодавства;

  • організовує для членів Асоціації на договірних засадах експертизи з правових, економічних, фінансових та інших питань, навчання депутатів, працівників місцевого самоврядування з метою підвищення їхньої кваліфікації;
  • організовує і проводить конференції, семінари, зустрічі з різних аспектів діяльності органів місцевого самоврядування;
  • здійснює тиражування і розповсюдження методичної та іншої літератури з питань місцевого самоврядування, розповсюдження юридичної літератури і періодичних видань;
  • сприяє встановленню і здійсненню зв’язків місцевих органів самоврядування з органами самоврядування в Україні і зарубіжних країнах;
  • може входити до інших добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, відповідних міжнародних асоціацій;
  • може проводити іншу діяльність, яка не суперечить цьому Статуту і чинному законодавству України.

Далі