Статут асоціації сільських, селищних рад Дрогобицького району

  1. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ, ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ, ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ДІЙСНИХ ЧЛЕНІВ
  • Асоціація утворюється шляхом прийняття рішень сільськими, селищними радами Дрогобицького району про виступ засновниками Асоціації з наступним, прийняття Загальними зборами засновників рішення про створення Асоціації. Засновники Асоціації є її дійсними членами. Членство в Асоціації є добровільним та фіксованим.
  • Сільські, селищні ради, які не виступили засновниками Асоціації можуть вступати до неї на правах дійсних членів. Вступ до Асоціації нових членів та вихід з неї є вільним і здійснюється за рішенням відповідної сільської, селищної ради та наступним рішенням Загальних зборів Асоціації.
  • Представляє сільську, селищну раду в Асоціації сільський, селищний голова або інша уповноважена радою посадова особа. Один член (представник члена) Асоціації має один голос.
  • До Асоціації в якості асоційованих членів з правом дорадчого голосу можуть входити сільські, селищні ради, що не є її дійсними членами та органи самоорганізації сіл, що не являються самостійними адміністративно-територіальними одиницями.
  • При вступі до Асоціації сплачується вступний внесок, розмір якого встановлюється Загальними зборами Асоціації.
  • Всі члени Асоціації зобов’язані регулярно сплачувати членські внески. Періодичність сплати та розмір членських внесків встановлюється Загальними зборами Асоціації.
  • Будь-який член Асоціації може бути звільнений від сплати вступних і/або членських внесків за рішенням Загальних зборах Асоціації.

2.9 Дійсні члени Асоціації(їх представники) мають право: :
а) вносити на обговорення Загальних зборів та інших органів Асоціації проекти документів, брати участь у підготовці, прийнятті рішень Асоціації та її органів з усіх питань діяльності Асоціації;
б) подавати пропозиції, заяви, скарги до будь-якого органу Асоціації, вимагати їх компетентного розгляду;
в) отримувати інформацію про діяльність Асоціації та її керівних органів;
г) одержувати методичну, організаційну, правову допомогу Асоціації у вирішенні питань, які відносяться до її статутної діяльності;
д) за рішенням Загальних зборів чи Ради Асоціації входити до складу офіційних делегацій Асоціації та бути уповноваженими виступати від її імені;
е) безпосередньо брати участь у заходах, що проводяться Асоціацією;
є) вільно висловлювати на заходах Асоціації свої погляди, відстоювати свою думку, обговорювати будь-які питання діяльності Асоціації;
ж) використовувати символіку та інші атрибути Асоціації за її згодою.

2.10. Дійсні члени Асоціації мають право обирати та бути обраними до керівних органів Асоціації.

2.11. Члени Асоціації користуються й іншими правами, передбаченими цим Статутом чи іншими документами Асоціації.

Назад    |     Далі