ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АСОЦІАЦІЇ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 12 травня 2020р.
№ 4

Про скликання загальних зборів Асоціації сільських, селищних рад Дрогобицького району 

Відповідно до п.п. 3.2, 3.3 Статуту Асоціації

1.Скликати загальні збори Асоціації сільських, селищних рад Дрогобицького району 15.05.2020 р. на 10.00 год.  у сесійній  залі районної ради.

2.На розгляд зборів внести такі питання:

2.1. Про роботу Асоціації у 2019 році та основні напрямки діяльності на 2020 рік.

2.2. Про затвердження звіту ревізійної комісії про наслідки фінансово-господарської діяльності Асоціації за 2019 рік.

2.3. Про розмір членських внесків Асоціації на 2020 рік.

2.4.Про бюджет Асоціації на 2020 рік.

2.5.Про штатний розпис Асоціації на 2020 рік.

2.6. Про дозвіл на списання майна Асоціації.

2.7.Про прийняття звернень.

2.8.Різні.

3.Запросити до участі у роботі зборів голову районної ради,  голову райдержадміністрації,  зацікавлених представників районної ради і райдержадміністрації,  газети  ‘’Франковий край’’, радіо ‘’Франкова земля’’.

4.Секретарю Асоціації М.Флюнту забезпечити повідомлення  представників дійсних членів Асоціації та запрошених, вказавши при цьому на необхідність дотримання маскового режиму всіма учасниками зборів у зв’язку з карантином.

5.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова Асоціації                                                     С. Коваль