Про скликання загальних зборів Асоціації сільських, селищних рад Дрогобицького району

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 19 травня 2017р.

№ 7

Про скликання загальних зборів

Асоціації сільських, селищних рад

Дрогобицького району

 

Відповідно до п.п. 3.2, 3.3 Статуту Асоціації

 

  1. Скликати загальні збори Асоціації сільських, селищних рад Дрогобицького району 24.05.2017 р. на 10 год. 00 хв. у сесійній залі районної ради.
  1. На розгляд зборів внести такі питання:
    • Про роботу Асоціації та основні напрямки діяльності на 2017 рік.
    • Звіт ревізійної комісії про наслідки фінансово-господарської діяльності Асоціації за 2016рік.
    • Про розмір членських внесків Асоціації на 2017 рік.
    • Про бюджет Асоціації на 2017рік.
    • Про штатний розпис Асоціації на 2017рік.
    • Про організацію співробітництва територіальних громад району.
    • Про розгляд звернень.
    • Про прийняття звернень.
    • Різні.

3.Запросити до участі у роботі зборів голову районної ради,  голову

райдержадміністрації,  зацікавлених представників районної ради і

райдержадміністрації,  газети  ‘’Франковий край’’, радіо ‘’Франкова земля’’.

4.Секретарю Асоціації В. Ханасу забезпечити повідомлення  представників

дійсних членів Асоціації та запрошених.

5.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

  Голова Асоціації                                                     С.Коваль